Spring naar inhoud

Agenda

 | Locatie: Annie Londo  Buurthuis |Van 19.30 tot 22.00 u

Datum voor de ledenvergadering is vastgesteld

Onze Algemene Ledenvergadering zal gehouden op dinsdag 19 februari 2019.

Stukken van het bestuur en verslagen van de algemene extra ledenvergadering liggen dan ter inzage vanaf 19.15 uur in Annie Londo Buurthuis te Westerbork.

De Algemene ledenvergadering zal om 19.30 uur beginnen.

Agenda volgt via DLA. (Dagelijks ledenadministratie)