Spring naar inhoud

Nieuws

Nieuwsbrief  Maart 2021 

Opnieuw brengen we een nieuwsbrief uit.

We kunnen niet vergaderen en elkaar ontmoeten. Dat wordt door ons gemist.

Het bestuur gaat op maandag 22 maart de scholen bezoeken en overleggen over Jeugd EHBO.

Normaliter gaven we de kinderen van groep 8 elke week EHBO lessen en dat is nu niet verantwoord. We zoeken samen met de scholen naar een compromis.

Dat is, onder voorbehoud, te realiseren op zaterdag 29 mei 2021 op NL Doet

Op deze NL Doet dag gaan we alle leerlingen van groep  8 de mogelijkheid bieden om in één dag lessen te volgen en examen af te leggen.

Hoe gaat dat er uit zien?

Vanaf 9.00 tot 12.00 in kleine groepen lessen volgen in alle beschikbare lokalen van het Annie Londo buurthuis.

Met elkaar lunchen van 12.00 tot 13.00. Daarna tot 16.00 vervolg lessen: praktijk en theorie.

Afsluiten met examens die door instructeurs worden afgenomen.

Dit alles onder voorbehoud en met inachtneming van de richtlijnen van het R.I.V.M.

Praktische regelingen;

Lesboeken en werkboekjes 6 weken van te voren bezorgen aan school.

Genoeg materialen zodat er thuis kan worden geoefend.

Op zaterdag 29 mei vragen we leden van onze EHBO om in deeltijd, al kun je maar een uurtje, mee te helpen aan dit project. Als lid mag je je expertise doorgeven aan de jeugd, van 9.00 tot 12.00 of van 13.00 tot 16.00. Geef je aub. op i.v.m. met catering en de lunch.

Lief en leed:

In februari is er bij Catharina Oost -Koster een knie operatie uitgevoerd. De revalidatie verloopt voorspoedig. Voor een beterschap kaartje is het adres Oranjekanaal NZ 34, 9432 TR te Zuidveld.

Tineke Laning- Heinhuis is opgenomen in Assen, zij onderging een bypass operatie in Emmen en hoopt binnenkort weer naar huis te kunnen gaan.

Voor een kaartje aan  Jan en Tineke Laning  is er een nieuw adres: Zuidbrink 1, 9431 AP te Westerbork.

Financiële bijzonderheden:

In februari is er door Jan Rubingh en Catharina Oost- Koster de kas gecontroleerd van het jaar 2020. Er wordt nog verslag uit gebracht.

Certificaten; Op de site van EHBO staat: voor certificatie die momenteel verloopt en wettelijk verplicht is gesteld is er een coulance regeling getroffen.

In april ontvingen 3 leden een verlenging pas .

Activiteiten in 2021;

Onder voorbehoud hebben we een aanvraag binnen van de zomeractiviteiten ;

betreft een Kunstmarkt.

Westerbork vrijheid 75 +1 jaar heeft de activiteiten verschoven naar 13 tot en met 19 september 2021.

Er zijn enkele onderdelen zoals het parachute springen uitgehaald maar de werkgroep is optimistisch en hoopt dat het programma verder uitgevoerd kan worden.

Ook daarin zal de EHBO Westerbork haar aandeel leveren.

Namens het bestuur van de EHBO Westerbork e.o.:

Hartelijke groet

Dina Snippe- Berghuis

 Secretaris

Aan alle nieuwe leden, maak tijd vrij en kom op 29 mei 2021 ons helpen en kennis maken met de andere leden van onze EHBO Westerbork e.o.

.