Spring naar inhoud

Leden vergadering

Nieuwsbrief EHBO vereniging Westerbork:

Nu het jaar 2017 op zijn einde loopt een nieuws brief van het bestuur.

Terugkijken en vooruit kijken is het onderwerp.

Terugkijken op een goed jaar. Door de inzet van onze vrijwilligers en structurele besparingen kunnen wij mededelen dat we een positief jaar hebben gedraaid.

Ook dit jaar mogen we kerst attenties uitreiken aan de actieve leden ( zeer verdiend)

In de maanden oktober en november zijn de vervolglessen gehouden met een goede opkomst  van de leden. Op de laatste vervolgles is er even geëvalueerd en zijn er verschillende opbouwende kritieken geuit.

Daar komt het bestuur zeker op terug in de ledenvergadering van maart 2018.

DRINGENDE OPROEP!

Het bestuur moet uit gebreid worden met een nieuwe penningmeester en een activiteiten  coördinator.

De lessen zijn gegeven door Caroll Wolff en Jan Laning.

enkele leden volgen hun herhalingslessen elders , dat is prima. Wel wordt er een bericht van competentie verlangd voor verlenging van de pas.

Deze competentielijst kan worden verstuurd naar de secretaris.

Nu in 2018 het EHBO diploma wordt verrijkt met de EHAK ( Eerste hulp aan kinderen) zullen we strenger controleren of een ieder wel de nodige vervolglessen volgt.

Het is natuurlijk ieder zijn/haar eigen verantwoording.

Lief en leed uit de vereniging;

Ons ere lid de heer Geert Meijer is overleden. Tijdens de rijwielvierdaagse was hij nog in de EHBO tent voor een bakje koffie. In de afscheidsdienst , waar we met 3 personen aanwezig waren, kwam zijn betrokkenheid voor onze EHBO Westerbork e.o. naar voren. We gaan hem missen.

Jeugd EHBO:

Op 7 januari 2018 starten we weer met Jeugd EHBO lessen op de Wegwijzer en de Lindelaar. In totaal hebben  nu 37 leerlingen zich op gegeven. De lessen worden gegeven op de dinsdag en donderdag middagen van 14.15 uur tot 15.30 uur. Huib, Aafke en Dina gaan de lessen geven maar kunnen wel enige hulp gebruiken.  Een paar handen extra bij verbanden aanleggen enz. Heb je interesse geef je even op bij Dina tel; 552322 .

Ledenvergadering op dinsdag 13 maart 2018.

Voorlopige agenda;

  1. Opening
  2. Speldjes regen en afscheid
  3. Verslag van voorzitter
  4. Verslag van secretaressen en activiteiten over 2017
  5. Financieel verslag en kascontrole
  6. Evaluatie vervolglessen en hoe nu verder.
  7. Pauze
  8. Invulling door bestuur met verrassingen

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:

Jan Laning

Oosteinde 28

9431 Av te Westerbork.

Tel; 06

Secretariaat:

Dina Snippe – Berghuis

Mr. J.B. kanweg 63

9439pC te Witteveen

Tel 0593-552322 of 06-22294312

ehbowesterbork@gmail.com

Penningmeester:

Geesje Weggen

Schoolweg  2

9433PK Zwiggelte

06-21184416

penningmeester@ehbowesterbork.nl

Bestuurslid:

Erna Vrieling

Web beheerder en Face Book

Aanmelden activiteiten :

Dina Snippe- Berghuis

06-57325272

activiteiten@ehbowesterbork.nl

Het bestuur hoopt velen van jullie te zien bij verschillende activiteiten, we dragen

samen de EHBO afd. Westerbork.

Opgemaakt door secretariaat met hulp van bestuursleden

Dina Snippe –Berghuis.